­

Tot ziens op zaterdag 24 mei 2025

WANDELREGLEMENT - Stichting Veluwe Wandeltocht Nijkerk 2024

1. De Veluwe Wandeltocht wordt georganiseerd door de Stichting Veluwe Wandeltocht Nijkerk (SVWN), statutair gevestigd te Moorselaar 4, 3862 VA Nijkerk.
2. De Veluwe Wandeltocht is een wandeltocht zonder wedstrijdelement, deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.
3. Inschrijving en betaling geschiedt via online vooraanmelding (voor groepen en individuele wandelaars) via de website van SVWN, www.veluwewandeltocht.nl
4. Het is niet toegestaan om zonder geldige startkaart deel te nemen aan de Veluwe Wandeltocht Nijkerk.
5. Het is tijdens de Veluwe Wandeltocht niet toegestaan om:
· Naar anderen, door gedrag of kleding, aanstoot te geven.
· Uiting te geven in welke vorm dan ook van een politieke of religieuze gezindheid.
· Flyers of posters uit te delen of hangen (langs de route) voor welk doel dan ook.
· Te collecteren voor wat voor welk doel dan ook.
· Reclameactiviteiten uit te voeren namens of voor commerciële bedrijven, in welke vorm dan ook,
zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van de SVWN.
· Muziek via radio, recorder of cd-speler te laten horen.
· Een of meerdere honden mee te nemen, met uitzondering van de 5 km-afstand en mits aangelijnd.
· Afval langs de route te deponeren.
· Het bos e.d. als openbaar toilet te gebruiken (bij de rustlocaties zijn toiletten aanwezig).
· In bossen en natuurgebieden te roken of afval/vuil achter te laten
6. Deelnemers mogen niet eerder of later starten dan de vastgestelde starttijden:
40 km 07.30 – 09.00 uur (40 km), 09.00 – 10.30 uur (30 km), 10.30 – 12.00 uur (20 km, 12.00 – 13.30 uur (15 km), 13.30 – 14.30 uur (10 km), 14.45 uur (5 km).
7. Leden van wandelsportorganisaties die gebruik maken van de kortingsregeling dienen zich te legitimeren middels een geldige ledenpas van hun wandelorganisatie.
8. Deelnemers kunnen tot 18.00 uur finishen na controle van de deelnamekaart van die dag.
9. Wie zich na 18.00 uur afmeldt bij het starbureau, wordt beschouwd als uitvaller. Dat is ook het geval als men geen startbewijs kan aantonen.
10. Deelnemers van de 40 km-route mogen zich niet voor 14.30 uur afmelden.
11. De routes worden aangegeven door gele routebordjes met zwarte pijl en bijzonderheden zijn op herkenbare wijze aangegeven.
12. De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen.
13. Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers.
14. Deelnemers dienen altijd de instructies van vrijwilligers van de SVWN op te volgen.
15. Deelnemers dienen altijd de instructies van de verkeersregelaars op te volgen.
16. Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot uitsluiting van (verdere) deelname.
17. Wandelboekjes kunnen zowel bij de start als na de finish worden afgestempeld.
18. De SVWN aanvaardt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid of gedeeltelijke aansprakelijkheid voor ongevallen, ziekte, schade of diefstallen tijdens de wandeldag en/of nevenactiviteiten. Men dient de eigen verzekering aan te spreken c.q. die van de veroorzaker
19. De SVWN behoudt zich het recht voor de route, start en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de SVWN kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
20. Deelnemers gaan ermee akkoord dat de SVWN foto- of filmbeelden, waarop deelnemers staan, voor publiciteitsdoeleinden gebruikt. Deelnemers kunnen hier geen vergoeding voor claimen.
20. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de SVWN.
21. Met de inschrijving van Veluwe Wandeltocht Nijkerk verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.

Meer informatie? Bel VVV Nijkerk 033-2452712Kijk ook eens bij de Veel gestelde Vragen. 

 

­